مدیریت رخداد (Incident Management)

مديريت رخداد در گاما چیست؟

رخداد به هر اتفاقی گفته می شود که سبب گردد دستگاه یا سرویسی از کار بیافتد. هدف از مدیریت رخداد کاهش میزان خرابی و از کارافتادگی سرویسها می باشد. مدیران فناوری اطلاعات بیش از آنکه به دنبال آمار درخواستها باشند رخدادهای اتفاق افتاده را مورد بررسی قرار می دهند تا با کشف علت ریشه ای رخدادها از تکرار مجدد آنها جلوگیری کنند.

مدیریت رخداد گاما از کارافتادگی سرویسهای شما را به حداقل می رساند

نرم افزار Helpdesk گاما رخدادهای به وجود آمده را به همراه مدت زمان از کارافتادگی سرویسها به شما نشان می دهد و با نمایش “علت رخدادها” شما را در پیدا کردن راه حل برای کاهش خرابی ها یاری می کند. گزارش حوادث تکراری گاما به شما نشان می دهد که علت بیشتر مشکلات و خرابی های سرویسها چیست و آیا عملکرد IT در جلوگیری از بروز مشکلات تکراری خوب بوده است یا خیر.

ایجاد اقدام در گاما itsm

گاما نگرانی شما برای حوادثی که زمان انجام آنها طولانی می شود را برطرف می کند

یکی از مشکلات عمده ای که کارشناسان فناوری اطلاعات با آن مواجه هستند این است که برخی رخدادها نیاز به خرید قطعه و کالا داشته و باید روال خرید انجام شود و یا کاربری که باید دستگاهش را به بخش IT تحویل دهد به علت عدم حضور این کار را دیر انجام می دهد، بنابراین درخواست در کارتابل کارشناس IT تاخیر می خورد. در گاما شما می توانید مدت زمانی را که به ضرر شما حساب شده اعلام کنید تا مدت پاسخ شما درست محاسبه گردد.

شناسایی تجهیزاتی که بیشترین رخداد برایشان اتفاق می افتد

گاما به شما کمک می کند تا از طریق گزارشهای مدیریتی و داشبورد بتوانید خیلی سریع تجهیزاتی را که بیشترین خرابی برایشان اتفاق افتاده و وقت کارشناسان شما را هدر داده اند را شناسایی کرده و با مشاهده علت مشکلات بهترین راه حل و تصمیم را در مورد آنها اتخاذ کنید.

فهرست اقدام ها در گاما itsm
incident-delay

یادآورهای گاما به شما کمک می کنند تاخیر نخورید

از آنجایی که رفع مشکل هر رخداد مهلت دارد و باید در زمان مقرر انجام شود گاما قبل از پایان مهلت درخواست به شما یادآوری می کند که درخواست خود را هرچه زودتر اقدام کنید. این اطلاع‌رسانی می تواند از طریق اعلانهای گاما، پیامک، ایمیل، رونوشت یا نسخه اندروید باشد.