ثبت نام دوره‌های مدیریت فناوری اطلاعات

شرکت دومان سامانه علاوه بر طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار سرویس‌دسک گاما، آمادگی خود را جهت برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات اعلام می‌دارد.

شما می‌توانید جهت اطلاع از برگزاری دوره‌ها فرم مربوط به آن را تکمیل فرمایید و یا با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

فرم ثبت نام دوره PMBOK

نام و نام خانوادگی(الزامی)

نام شرکت یا سازمان (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی (الزامی)

شماره همراه (الزامی)

فرم ثبت نام دوره ITIL

نام و نام خانوادگی(الزامی)

نام شرکت یا سازمان (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی (الزامی)

شماره همراه (الزامی)

فرم ثبت نام دوره ISMS

نام و نام خانوادگی(الزامی)

نام شرکت یا سازمان (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی (الزامی)

شماره همراه (الزامی)

فرم ثبت نام دوره MSP

نام و نام خانوادگی(الزامی)

نام شرکت یا سازمان (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی (الزامی)

شماره همراه (الزامی)

فرم ثبت نام دوره PRINCE

نام و نام خانوادگی(الزامی)

نام شرکت یا سازمان (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی (الزامی)

شماره همراه (الزامی)