استان کردستان از شمال به آذربايجان غربي و قسمتي از استان زنجان ، از جنوب به استـان كرمانشاه ، از شرق به استان همدان و قسمت ديگري ازاستان زنجان و از غرب به كشور عراق محدود است. اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان کردستان به عنوان متولي اصلي بخش حمل و نقل جاده‌اي وظيفه برنامه ريزي، سياستگذاري و نظارت بر عناصر مختلف حمل و نقل استان را به منظور دستيابي به حمل و نقل سريع، ايمن و اقتصادي بر عهده دارد. استان كردستان داراي 12 شهر ، 21 بخش ، 78 دهستان ، 1762 آبادي مسكوني و 102 آبادي خالي از سكنه مي‌باشد.

راهداری کردستان

نرم‌افزار Help Desk گاما در شرکت راهداری حمل و نقل جاده‌ای استان کردستان برای 250 کاربر و به صورت فول ماژول در حال راه‌اندازی می‌باشد. این شرکت به عنوان چهارمین شرکت راهداری بعد از شرکت راهداری استان البرز و استان آذربایجان شرقی و استان کرمان نرم‌افزار گاما را برای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) خود انتخاب کرده است. کارشناسان گاما به همراه مسئولین محترم فناوری اطلاعات شرکت راهداری استان کردستان و کارشناسان پیمانکار در حال راه‌اندازی بخش مدیریت درخواستها، مدیریت تجهیزات این شرکت می‌باشند.