شرکت گاز استان کرمان، در یکی از پهناورترین استان‌های کشور در زمینه مدیریت توزیع گاز طبیعی و جایگزینی اقتصادی انرژی پاک با سوخت‌های فسیلی، نسبت به توزیع پایدار، ایمن و مطلوب گاز طبیعی برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان و مشترکین خانگی تجاری و صنعتی درسطح استان با پایبندی به قوانین مقررات، استانداردهای ملی و بین‌المللی، بکارگیری فناوری‌های نوین ، کارکنان متخصص و متعهد اقدام می‌نمایید.

گاز استان کرمان

نرم‌افزار Help Desk گاما در شرکت گاز استان کرمان برای 500 کاربر و به صورت فول ماژول در حال راه‌اندازی می‌باشد. این شرکت به عنوان ششمین شرکت گازی بعد از شرکتهای گاز استان فارس، گاز استان مرکزی، گاز استان یزد، گاز استان اصفهان و گاز استان چهارمحال بختیاری، نرم‌افزار گاما را برای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات خود انتخاب کرده است. کارشناسان گاما به همراه مسئولین محترم فناوری اطلاعات شرکت گاز استان کرمان و کارشناسان پیمانکار در حال راه‌اندازی بخش مدیریت درخواستها، مدیریت تجهیزات و مدیریت انبار و مدیریت سرویسهای دوره ای (PM)  این شرکت می‌باشند.