اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان کرمان به عنوان متولي اصلي بخش حمل و نقل جاده‌اي وظيفه برنامه ريزي، سياستگذاري و نظارت بر عناصر مختلف حمل و نقل استان را به منظور دستيابي به حمل و نقل سريع، ايمن و اقتصادي بر عهده دارد. از اقدامات مهم اين اداره كل در حوزه ايمني در سالهاي اخير مي توان به تجهيز محورهاي استان به دوربين ثابت سرعت سنج، راه اندازي سه مركز مكانيزه معاينه فني، اجراي طرح ايمن سازي مدارس حاشيه راهها و تجهيز 5 پارك ترافيك در شهرهاي كرمان، رفسنجان، جيرفت، سيرجان و زرند اشاره كرد.

راهداری کردستان

نرم‌افزار Help Desk گاما در شرکت راهداری حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان برای 200 کاربر و به صورت فول ماژول در حال راه‌اندازی می‌باشد. این شرکت به عنوان سومین شرکت راهداری بعد از شرکت راهداری استان البرز و استان آذربایجان شرقی نرم‌افزار گاما را برای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) خود انتخاب کرده است. کارشناسان گاما به همراه مسئولین محترم فناوری اطلاعات شرکت راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان و کارشناسان پیمانکار در حال راه‌اندازی بخش مدیریت درخواستها، مدیریت تجهیزات این شرکت می‌باشند.