مدیریت آسان نیست. حتی با وجود تجربه‌هایی که از قبل دارید یا حتی با وجود صد‌ها منبع برای کمک به شما. اگر برای اولین بار است که قدم در یک نقش مدیریتی می‌گذارید، این شرایط می‌تواند کمی‌شبیه به پریدن از هواپیما باشد. شما مسئول رفاه‌، تولید و موفقیت تیمی ‌از یک شرکت یا سازمان هستید و کسی هستید که اگر مشکلی پیش بیاید، به او متوسل می‌شوند‌.

چگونه مدیر موفقی باشیم

برای سازگاری با موقعیت جدید‌، به خصوص به عنوان تجربه مدیریت اول، زمان می‌برد و خسته شدن در این مرحله نیز عادی است. فقط به یاد داشته باشید که شما تنها نیستید و باید از یک جایی شروع کنید.

خصوصیات یک مدیر خوب

ما چهار ویژگی اصلی یک مدیر خوب را بیان میکنیم که از برخی رهبران باتجربه، مشاوره گرفته شده است.

همکار بودن

ایجاد یک محیط مشارکتی که همه افراد احساس شنیده شدن، احترام و ارزش خود را داشته باشند‌، گامی ‌اساسی برای مدیران جدید است. داشتن تیمی‌که با هم کار کنند، فرهنگ استقبال و حمایت از شرکت را ایجاد می‌کند. به عنوان یک مدیر‌، می‌توانید با نشان دادن اشتیاق و مثبت بودن برای کار خود و همچنین تجسم فرهنگ شرکت‌، این کار را تشویق کنید.

سامر سالومونسن‌، مدیر ارشد سابق در شرکت گروو (یک شرکت آموزش ویدیویی دیجیتالی)، تفویض وظایف، تشویق ارتباط‌‌ها و بازخورد از طریق جلسات منظم یک به یک و اولویت قرار دادن اعتماد متقابل در بین تیم را پیشنهاد میکند.

رشد گرا

به عنوان مدیر‌، به پیشرفت کارمندان خود (به صورت فردی و جمعی) توجه کنید. کارگران خود را در سطح شخصی بشناسید تا بتوانید به آن‌ها کمک کنید تا از علاقه و استعداد خود استفاده کنند. در شناسایی و رفع موانع کار کنید تا کارمندان شما بتوانند بهترین عملکرد را داشته باشند.

ویل اسدایل‌، معاون رئیس بازاریابی در Homebase (یک خرده فروشی که کار پرورش گل و گیاه را انجام می‌دهد)، به مدیران پیشنهاد می‌کند یک هدف را متمرکز بر پیشرفت یک فرد (یا افراد) در تیم خود بگذارید که به نتیجه کسب و کار شما مرتبط نیست. این کار می‌تواند باعث ایجاد اعتماد به نفس شود. مثل یادگیری یک زبان جدید.

ارتباط عالی

ارتباطات یک نیروی محرکه برای تقریباً همه کار‌هایی است که ما به عنوان انسان انجام می‌دهیم و داشتن یک ارتباط گویای واضح به عنوان یک مدیر، امری حیاتی است. شما باید انتظارات مشخصی را برای کارمندان خود تعیین کنید، در مورد موضوعات مهم شفاف باشید و دستورالعمل‌هایی را برای دادن و دریافت بازخورد تعیین کنید.

سالومونسن گفت که برای ایجاد تفکر اصیل‌، مدیران باید یک فرهنگ فراگیر ایجاد کنند که همه بتوانند نگرانی‌ها‌، نظرات و ایده‌های خود را بیان کنند. با ارائه مثال‌، اصالت و آسیب‌پذیری را تشویق کنید. از تیم خود کمک بخواهید و به تیم خود، روی آورید. مکالمه‌ای را شروع کنید و ارتباطات گسترد‌ه‌ای داشته باشید.

ضربه محور

یانیو مسجدی‌، مدیر ارشد بازاریابی Nextiva (یک اپراتور voip) گفت که مدیران جدید، باید کمی ‌وقت بگذارند تا نقاط قوت هر یک از اعضای تیم را بشناسند تا در جایی که به پشتیبانی بیشتری نیاز دارید، از آن‌ها کمک بگیرند. مسجدی همچنین توصیه می‌کند که در کنار تیم خود یاد بگیرید. کارمندان می‌بینند که شما برای پیشرفت کار می‌کنید‌، که باعث الهام و انگیزه آن‌ها می‌شود تا در نقش ‌های خود بهتر عمل کنند.

رفتار‌هایی که باید از آن‌ها اجتناب کرد

مدیران جدید در اوایل مدیریت خود، برخی کار‌هایی که نباید انجام دهند را انجام می‌دهند که این موضوع بسیار رایج است. بدون راهنمایی صحیح‌، ما معمولاً می‌بینیم مدیرانی که برای بار اول مدیر شد‌ه‌اند، در دام رفتار‌های مشترک افتاده‌اند.

سالومونسن، شش رفتار مدیریتی را برای جلوگیری از این موارد ذکر کرد:

  • فقط هنگام بازبینی عملکرد یا هنگام بروز مشکل، بازخورد ارائه دهید
  • مدیریت خرد به جای اعتماد به تیم خود
  • دلیل نتوانستن‌‌ها را سئوال کنید یا بازخورد خود را بگویید یا رسیدگی کنید
  • ایده‌‌های جذاب را با ذهن‌‌های انتقادی جایگزین کنید
  • از مکالمات و ارتباطات دشوار اجتناب کنید. حتی اگر ضروری باشد
  • انتظارات را به گون‌های تنظیم کنید که خیلی کم یا خیلی زیاد با اهداف نباشد

 

منبع: www.businessnewsdaily.com

مقاله‌های بیشتر