اهداف و چشم انداز

چشم انداز

الهام بخش نرم افزارهای کاربردی ایران

ماموریت (رسالت):

به سازمانها، شرکتهای خصوصی و دولتی کمک می کنیم تا خدمات سازمان خود را بهتر و راحتتر مدیریت کنند.
ما ماموریت خود را با ارائه راهکارهای نرم افزاری خود به انجام می رسانیم.

راهبردها:

  • خلاقیت: ما سعی می کنیم در طراحی محصولات خود، ابتکار و خلاقیت داشته باشیم، مشتریان از کار کردن با محصولات ما لذت می برند.
  • استفاده از افراد برجسته: ما هموار سعی می کنیم تا از بهترین افراد در هر زمینه ای برای انجام ماموریت خود یاری بگیریم.
  • همکاری گروهی: ما زمانی سازمان موفقی خواهیم بود که تک تک افراد گروه مان موفق و خوشحال باشند.
  • کیفیت: ما محصولی را مگر به بهترین شکل ممکن ارائه نمی کنیم.

حوزه های کسب و کار:

  • فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • نرم افزارهای سازمانی help deskserivce desk, crm, automation

اصول تجاری و ارزشهای بنیادین:

  • فرهنگ سازمانی عاری از فساد اداری: ما معتقدیم می توانیم با سلامت توسعه پیدا کرده و موفق باشیم.
  • شفافیت: ما به شفافیت در ارتباطات تجاری با مشتریانمان به عنوان یک اصل اساسی برای درک متقابل، احترام، جلوگیری از سردرگمی، ایجاد اعتماد و ارتباطات سازنده اعتقاد داریم.
  • احترام: ما به عقاید یکدیگر، به مشتریان، شرکاری تجاری، همکاران خود در همه شرایط احترام می گذاریم.
  • آموزش و ارتقا: ما به آموزش فردی، آموزش گروهی به عنوان یکی از ارکان رشد و بقا نگاه می کنیم.