آموزش تفویض اختیار

مدرس
رامین سلامت
مدت زمان
حدودا 3 دقیقه
دانلود آموزش
کلیک جهت دانلود

آنچه در این آموزش مشاهده خواهید کرد

در این قسمت می‌توانیم کارهای کاربری را به کاربر دیگر تفویض کنیم و اختیارات یک کاربر را به کاربر دیگر بدهیم. مثلا زمانیکه یک کاربر به مرخصی می‌رود می‌توانیم کارهای او را به یک کاربر تفویض کنیم تا در غیاب وی کاربر دیگری کارهای او را انجام دهد. در شکل زیر تمامی تفویض های اختیارشده را مشاهده می‌نمائیم.

گامادسک

برای ایجاد و ویرایش تفویض اختیار جدید از منوی بالا گزینه ایجاد را انتخاب نمایید. در فرم تفویض اختیار موارد مشخص شده را وارد کرده و تایید نمائیم. درجدول زیر فیلدهای مهم این فرم ذکر شده است.

گامادسک
گامادسک