فرایند تست و اعتبارسنجی سرویس

فرایند تست و اعتبارسنجی در مرحله انتقال سرویس قرار دارد که در کنار فرایندهای مدیریت تغییر و استقرار، به پروژه انتقال سرویس از محیط آزمایشی به محیط عملیاتی کمک می‌کند. فرایند تست و اعتبارسنجی سرویس شبیه به یک فرایند چتری ست که در کل فرایندهای ITIL وجود دارد. به طور کلی هرچه که در حال تولید است (یا در مرحله کدنویسی قرار دارد) بایستی با آن چه که مورد نیاز مشتری بوده مطابقت داشته باشد.

فرایند تست و اعتبارسنجی در چرخه ITIL بسیار مهم است و کیفیت خدمت (Quality of Service) را تضمین می‌کند. توجه داشته باشید فرایند تست، پیش از تولید یک محصول تا هنگام افول آن ادامه دارد

کیفیت خدمات از دو جهت قابل بررسی می‌باشد:

  • نگاه مشتری به سازمان (بررسی نیازهای مشتری)
  • نگاه سازمان به مشتری (انتظارات سازمان)

هدف از فرایند تست و اعتبارسنجی سرویس، اطمینان حاصل کردن از این است که سرویس جدید یا تغییر یافته مطابق قابلیت‌های عملکردی و غیرعملکردی مورد انتظار مشتری باشد. همچنین با استفاده از فرایند تست و اعتبارسنجی سرویس می‌توان عملیات IT را بررسی نمود که آیا این سرویس جدید نیازمند پشتیبانی هست یا خیر.

دلیل وجود فرایند تست و اعتبارسنجی، این است که نشان دهد یک سرویس جدید یا تغییر یافته الزامات کسب و کار را با رعایت SLA (توافقنامه سطح خدمت) برآورده می‌سازد. تمام خدمات بر اساس مرحله طراحی سرویس انجام می‌شود که از دو بعد Utility و Warranty به طور عملیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این ابعاد، جنبه های عملکردی کسب و کار، دسترسی، تداوم، امنیت، کاربرد و حتی بازنگری بعد از عملیات تست می‌شود. Utility و Warranty دو روی یک سکه هستند. Utility در هدف تولید محصول مشخص می‌شود و Warranty ضمانت نامه‌ای ست که برای استفاده محصول تعیین می‌شود.

فعالیت‌های تست و اعتبارسنجی سرویس می‌توانند در تمام چرخه حیات سرویس برای برآوردن تضمین کیفیت هر جنبه از سرویس به‌کار گرفته شوند. سرویس ها را بر اساس همه اجزا و عناصر سرویس به صورت داخلی و خارجی تست اعتبارسنجی می‌کنند.

برای فرایند فرایند تست و اعتبارسنجی سرویس لازم است مواردی را مورد بررسی قرار دهیم:

مدل سرویس (Service Model)

تصویری از قابلیت عملیاتی سرویس است که ساختار و پویایی یک سرویس را توصیف می‌کند. ساختار یک سرویس شامل خدمات اصلی، پشتیبان و دارایی‌های مورد نیاز است.

استراتژی تست (Test Strategy)

یک رویکرد کلی ست برای فرایند انجام تست و تخصیص منابع لازم جهت انجام عملیات تست. محتویات یک استراتژی تست شامل موضوع‌هایی ست نظیر محدوده سازمان، محدوده ارائه کننده سرویس، پیمانکاران درگیر در عملیات، توافق های انجام شده یا نیازها و اهداف.

مدل تست (Test Model)

این مدل چگونگی تعریف هر کدام از سرویس های تحویل دادنی (Service Deliverable) را نشان می‌دهد. شامل یک طرح تست یا Test Plan است که آنچه باید در آن تست شود به همراه دستورالعمل تست را ارائه می‌دهد.

مقالات مرتبط