مدیریت نشر و استقرار (Release and Deployment Management) متعلق به مرحله انتقال سرویس در ITIL می‌باشد. ابتدا مقدمه‌ای از این بخش ارائه می‌کنیم:

مرحله انتقال سرویس (Service Transition)

هدف انتقال سرویس (Service Transition) ، تهیه و اجرایی کردن یک طرح انتقال و توسعه و بهبود سرویس به منظور انتقال دادن سرویس به مرحله عملیات سرویس است. یعنی انتقال سرویس (Service Transition)، سرویس هاي طراحی شده در مرحله طراحی را گرفته و پس از تولید و آماده سازي به مرحله عملیات وارد می کند. در  انتقال سرویس (Service Transition)، علاوه بر تولید سرویس یک طرح انتقال و استقرار سرویس از محیط آزمایشگاهی به محیط عملیاتی تهیه می شود که بر اساس این طرح گام به گام و تدریجی، سرویس به محیط اجراي واقعی منتقل و عملیاتی می شود (پشتیبانی و برنامه ریزي براي انتقال سرویس).

در انتقال سرویس (Service Transition) ارائه سرویس‌هاي طراحی شده براي عملیاتی شدن است. این کار با دریافت بسته طراحی سرویس از مرحله طراحی سرویس و ارائه آن به مرحله عملیات به همراه تمامی عناصر مورد نیازي که عملیات در حال (SDP) پیشرفت و پشتیبانی از آن سرویس نیاز دارد، انجام می شود. اگر به هر دلیلی شرایط محیطی، مفروضات، یا الزامات کسب و کار پس از طراحی تغییر کند، اعمال تغییر و اصلاح در خلال مرحله انتقال سرویس و قبل از انتقال سرویس‌هایی که باید منتقل شوند الزامی خواهد بود.

helpdesk -til Service Transition
در مدیریت فناوری اطلاعات Release و Deployment با هم مورد بررسی قرار داده می‌شوند.

Release :

یکی از فرایندهای توانمند ساز در مرحله انتقال سرویس است. می‌خواهیم سرویس را از محیط آزمایشگاهی به محیط زنده یا واقعی انتقال دهیم. تغییراتی را روی سیستم اعمال می‌کنیم که این تغییرات باید دسته‌بندی یا پکیج‌بندی شوند که به آن Release می‌گوییم.

یک نشر، یک یا چند تغییر بر روی یک سیتسم فناوری اطلاعات است که با همدیگر ساخته و تست می‌شوند و استقرار می‌یابند. امکان دارد یک نشر منفرد دربرگیرنده تغییراتی برای سخت‌افزار، نرم‌افزار، مستندسازی، فرایندها و سایر مولفه‌ها باشد. نشر یعنی گروهی از تغییراتی که درون زیرساخت IT در زمان مشابه تست، بسته‌بندی و مستقر می‌شود.

هدف اصلی Release ساخت، تست و استقرار توانمندی‌های لازم برای فراهم کردن سرویس ها می‌باشد. مدیریت نشر و استقرار به برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و کنترل حرکت نشرها به سمت تست و محیط عملیاتی کمک می‌کند. هدف اصلی این فرایند حفظ یکپارچگی محیط عملیاتی و نشر مولفه‌های صحیح است. Release  ارتباط تنگاتنگی با فرایند تست (اعتبارسنجی) و مدیریت دانش دارد.

Deployment:

استقرار مسئول فعالیت برای انتقال سخت‌افزار، نرم‌افزار، مستندسازی، فرایندها و سایر مولفه‌های جدید یا تغییریافته به محیط زنده است. وقتی می‌خواهیم در محیط عملیاتی یک نرم‌افزار جدید راه‌اندازی کنیم امکان دارد این نرم‌افزار با نرم‌افزارهای پیشین سازگاری لازم را نداشته باشد بنابراین پس از نصب سیستم باید پایش شود و مسئولیت همچنان باقی ست. حتی ممکن است در مستندات قدیمی روش استفاده خاصی را برای فرایندی اعلام کرده باشیم که در نسخه جدید این روش تغییر کرده باشد.

یک سری فعالیت‌ها در مدیریت نشر فرایند انتقال سرویس انجام می‌شود که شامل موارد زیر است:

  • تهیه طرح‌های نشر و استقرار

برنامه زمان‌بندی که برای عملیاتی شدن تغییرات طراحی می‌شوند.

  • استقرار موفق بسته‌های نشر

به طور مثال اگر چهار Release در حوزه‌های مختلف سخت‌افزار، نرم‌افزار، شبکه و ساختار منابع انسانی داشته باشیم، لازم است این Releaseها را به یک پکیج تبدیل کنیم و سعی کنیم این پکیج را به درستی در محیط عملیاتی مستقر کنیم.

  • انتقال دانش به مشتری بطور موفق

لازم است به فکر انتقال اطلاعات و دانش به سمت مصرف کننده سرویس هم باشیم. چون اگر به دانش آن‌ها توجه نکنیم باعث مقاومت مشتری در مقابل سرویس‌های ما می‌شود. مثلا اگر تا به حال ارتباط ویدیویی نداشته‌اند و تمام ارتباطات از طریق test و voice بوده، چنانچه این امکان وجود داشته باشد، تا زمانی‌که به آن‌ها اطلاع داده نشود از وجود این قابلیت بی‌بهره خواهند بود. بنابراین در طولانی مدت این امر دچار مشکل خواهد شد و مشتریان در مقابل تغییرات مقاومت می‌کنند.

  • به وجود آمدن حداقل تداخل میان سرویس‌های مختلف

مقالات مرتبط