نرم افزار Help Desk گاما بیش از 3 سال است که در شرکت مخابرات استان اصفهان راه اندازی گردیده که تا کنون 1000000 درخواست در این سامانه ثبت شده است. استفاده این شرکت از نرم افزار گاما به عنوان ارتباط با مشتری می باشد. مشتریان 2020 مخابرات اصفهان از طریق تلفن شهری و همین شماره درخواست خود را اعلام نموده و درخواست مورد نظر به صورت خودکار در گاما ثبت و به اپراتور مربوطه ارسال می گردد. هم زمان با ثبت درخواست، اپراتور تلفن را پاسخ داده و اقدام خود را روی درخواست در سامانه گاما ثبت می کند. چنانچه اپراتور نتواند مشکل را برطرف نماید درخواست را به لایه های بعدی ارجاع می دهد تا به صورت تخصصی تر مشکل بررسی و حل گردد.

لازم به ذکر است که حجم درخواستها و نوع کار این شرکت به حدی بالاست که اختلال چند ثانیه ای نیز در سامانه گاما تبعات سنگینی برای این شرکت به همراه خواهد داشت. اما خوشبختانه با نظارت به موقع مسئولین مخابرات و کارشناسان شرکت دومان سامانه این شرکت بدون مشکل تاثیر گذار به کار خود ادامه می دهد.

میانگین تعداد درخواستهای کاربران در نرم افزار Help Desk گاما 2500 عدد می باشد.