شركت مجتمع صنعتی آرتاويل تاير استان اردبیل به عنوان بزرگترين كارخانه لاستيک سازی شمال غرب كشور در شش كيلومتری شهر اردبيل احداث و با توجه به اهميت و نقش توليدات داخلی در افزايش درآمد ملی و همچنين توسعه صادرات غير نفتی و نيز به منظور نيل به خودكفايی در زمينه ساخت تاير با بهره گيری از آخرين تكنولوژی در زمينه ساخت انواع تاير از سال 1376 فعاليت توليدی خود را آغاز نمود و نام تجاری (GoldStone) را برای محصولات خود برگزيد.

GoldStoneTire

نرم افزار Help Desk گاما در شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر استان اردبیل برای 100 کاربر و به صورت فول ماژول در حال راه‌اندازی می‌باشد. این شرکت، نرم‌افزار Help Desk گاما را برای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات به‌ویژه بخش مدیریت درخواستها انتخاب کرده است. در فازهای بعدی پروژه، امکانات دیگر نرم‌افزار از قبیل مدیریت تجهیزات، مدیریت انبار و مدیریت سرویسهای دوره‌ای (PM) راه‌اندازی خواهد شد.