در اولین دورهمی که در شرکت دومان سامانه برگزار شد چه گذشت؟

هدف از این دورهمی صحبت در خصوص چالشهای موجود در شرکتها و سازمانها و بررسی آینده هلپ‌دسک در ایران بود که سعی شد نظرات عزیزان در گروه دورهمی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.

در این دورهمی نمایندگان شرکتهای فناپ، نفت مناطق مرکزی، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها، تدبیر تراکنش ایرانیان حضور داشتند که در بخش ابتدایی هر یک از حاضرین خود را معرفی کرده و تجربه راه اندازی نرم افزار هلپ دسک را در شرکت خود بیان نمودند. در بخش دوم هر یک از نمایندگان شرکتها در خصوص مسائل و چالشهایی که در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات خود داشتند صحبت کردند که هر یک از حاضرین با توجه به تجربه خود راهکاری را ارائه کرد که البته قرار شد برخی مسائل به صورت ریشه ای تر مورد بررسی قرار گیرد.

دورهمی هلپ دسک

در بخش سوم محصول جدید شرکت دومان سامانه با نام تجاری لاندا که ویژه مدیریت حسابداری کسب و کارهای کوچک می باشد معرفی و به حاضرین نمایش داده شد که بسیار مورد توجه قرار گرفت. همچنین بخشهایی از نسخه باز طراحی شده نرم افزار هلپ دسک گاما ارائه شد و در این بخش نیز پشنهادات سازنده ای توسط نمایندگان خوش فکر شرکتهای دعوت شده مطرح گردید. در بخش پایانی این دورهمی راهکارهایی در خصوص ارائه خدمات بهتر و کاراتر در بخش پشتیبانی و توسعه گاما ارائه شد تا شرکت دومان سامانه با شناخت بهتر مشکلات و انتظارات مشتریان خود بتواند رضایت حداکثری مشتریان خود را بدست آورد.