مدیریت کاربران (User Management)

مفهوم سطوح دسترسی در گاما

هر کاربر با توجه به جایگاه سازمانی و سمت خود برخی از امکانات گاما را می تواند مشاهده نماید. به عنوان نمونه سازمانهایی که دارای ساختمانهای مختلف، یا سرپرستی های استانی هستند می توانند برای راهبران استانی و یا هر یک از راهبران ساختمانهای خود مجوزهایی تعریف نمایند که فقط به اطلاعات خودشان دسترسی داشته باشند. با این حال مدیر سازمانی می تواند همه ساختمانها و مراکز استانی را زیر نظر داشته باشد و بر آنها نظارت نماید.

Privilage-User

دسترسی های مورد نیاز هر نقش (مدیر، کارشناس، مسئول انبار و …) را به آسانی ایجاد خواهید کرد

بخش مدیریت کاربران Helpdesk گاما به شما اجازه می دهد تا بتوانید کاربران مختلف را با اعمال مجوزها و سطوح دسترسی متفاوت مدیریت نمایید. می توانید کاربران را در گروه های مختلف عضو کنید و به آنها مجوز دهید که بخشهای مورد نیاز خود را با توجه به نقشی که دارند مشاهده نمایند. هر یک از این کاربران مجوزها و دسترسی های متفاوتی دارند که در این بخش مدیریت می شوند.

با گاما نیازی به ساخت حساب‌های کاربری مختلف ندارید

یکی از دغدغه شرکتها و سازمانها، single sign نبودن نرم‌افزارها و ساخت حساب‌های کاربری مختلف برای کاربران می‌باشد. نرم افزار Helpdesk گاما این امکان را فراهم می‌کند تا همه Domain ها را معرفی کرده و از طریق اکتیو دایرکتوری و بدون ظاهر شدن صفحه لاگین بتوانید به کارتابل خود مراجعه نمایید. همچنین گاما امکان sync با اکتیو دایرکتوری را به شما می دهد تا در صورتیکه کاربری در بخش AD اضافه یا غیرفعال گشت دیگر نیازی به روزرسانی نرم‌افزار Helpdesk گاما نباشد.

SSO-Diagram

به راحتی اختیارات خود را به همکارانتان محول کنید

در همه شرکتها مواقع زیادی پیش می آید که به مرخصی یا ماموریت می روید و یا به هر دلیلی در شرکت حضور ندارید. در اینصورت لازم است تا اختیارات و کارهای خود را به همکار یا همکارانتان تفویض کنید تا در این مدت درخواستهای شما را رسیدگی کنند و آنها را پاسخ دهند.

برای ورود کاربران خود محدوده IP مشخص کنید

در صورت نیاز می توانید برای ورود کاربران به سامانه Helpdesk محدودیت بر اساس IP یا IP Range تعیین کنید. به عنوان مثال چنانچه برای کاربران واحد برنامه ریزی و توسعه محدودیت IP ایجاد نمایید، کاربران این واحد فقط از همان
IP Range می توانند وارد Helpdesk گاما شوند و ورود آنها از هر محدوده IP دیگری نامعتبر بوده و Helpdesk گاما به آنها اجازه ورود نخواهد داد.