ارتباط با AD، Email و SMS


ارتباط با AD: سامانه گاما از طریق ارتباط با AD ورود کاربران به سامانه را Single Sign کرده و کاربران با همان نام کاربری ویندوزی خود به سیستم وارد می شوند. امکان تنظیم چند دامنه نیز وجود داشته و چنانچه کاربران در دامنه های مختلفی عضو شده باشند باز هم برای ورود به گاما مشکل نخواهند داشت.

تبدیل Email به تیکت و برعکس: امکان ارسال و دریافت ایمیل در گاما وجود داشته و از این طریق می توان درخواستها را در قالب ایمیل برای افراد داخل و خارج از سازمان ارسال نمود و همینطور میتوان ایمیلها را دریافت کرده و در گاما تبدیل به Ticket نمود.

ارسال SMS: گاما سه روش Web Service، URL و GSM را برای ارسال پیامک پشتیبانی می کند و ارسال SMS یکی از پرکاربردترین روشها برای اطلاع رسانی به درخواست دهندگان، مدیران و تکنسینها می باشد.