مدیریت قرارداد (Contract Management)

با مدیریت قرارداد گاما پیگیری هیچ قراردادی را فراموش نمی کنید!

نرم افزار Helpdesk گاما این امکان را برای شما فراهم می کند تا بتوانید تمامی قراردادهای بخش فناوری اطلاعات خود را در زمینه های نرم افزار، سخت افزار، شبکه و … تعریف کرده و ذی نفعان قراداد را مشخص نمایید. همچنین می توانید فایل قرارداد را پیوست کرده و نگهداری کنید.

Contract-Management-Gamma

دینگ دینگ، خبری است!

مرکز اطلاع رسانی یا نوتیفیکیشن سنتر گاما قبل از اتمام مهلت قراردادها شما را هشیار کرده خواهد کرد تا دیگر نگران فراموش کردن قراردادهای IT خود نباشید.

با گاما مبالغ دریافتی یا پرداختی قرادادهای خود را مدیریت کنید

چنانچه در طول دوره قرارداد وجهی پرداخت یا دریافت گردد، این مبلغ را روی قرارداد ثبت کرده و جزییات پرداخت از جمله تاریخ، مبلغ و … را نگهداری نمایید.

contract-management-IT

تجهیزاتی که برای آنها قرارداد بسته ایم کدامند؟

در گاما می توان برای تجهیزات از جمله کامپیوترها، چاپگرها، UPS ها و … قرارداد ثبت کرد و سوابق قراردادهای هر تجهیز به آسانی در دسترس خواهند بود.