گاما | نرم افزار help desk-service desk | مبنتی بر ITIL > امکانات گاما > مدیریت تجهیزات و دارائیها: Asset Management

مدیریت تجهیزات و دارائیها: Asset Management


شناسنامه کامل سخت‌افزارهای خود را در یکجا به صورت متمرکز مشاهده نمایید. ثبت اطلاعات هر گونه تجهیزات، و تعریف شناسنامه آنها به صورت داینامیک توسط راهبر سامانه service desk قابل تعریف است. به عنوان نمونه برای pcها امکان تعریف قطعاتی همچون ram, cpu و برای printerها قطعاتی مانند cartridge قابل تعریف است.

  • شناسنامه سخت‌افزاری، نرم افزاری: مانند قطعات داخلی، ملحقات، نرم افزارهای نصب شده، ip, Computer name و …
  • تاریخچه کامل جابجایی دارائیها: در صورتیکه یک دارایی با شماره اموال و یا شماره پشتیبانی معلومی جابجا می شود، به راحتی میتوانید آنر رد گیری کرده و از سوابق عملیاتی آن مطلع گردید. در صورت نقل و انتقال تجهیزات و دارائیهای سازمان، سوابق آن را مشاهده نمایید.
  • ارتباطات تجهیزات: دارائیهایی هستند که به دلایل متخلف مانند database server, application server, isa serverبه دیگر تجهیزات مرتبط هستند. همه ارتباطات را در گاما ثبت نمایید، و از آنها گزارش بگیرید.
  • تجهیزات اشتراکی: اگر تجهیزاتی مانند printer, scanner و … به صورت اشتراکی در سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرند، در سامانه مدیریت درخواست ثبت کنید.
  • Agent: برای گردآوری اطلاعات از agent گاما که با web service کار میکند استفاده نمایید. به کمک این agent اطلاعات نرم افزارهای نصب شده و قطعات مورد درونی یک سیستم به راحتی به دست می آید.

asset-gamma03

نمونه اطلاعات گردآوری شده توسط Agent نرم افزار help desk گاما

  • فرایند فرمهای خوداظهاری: اگر می‌خواهید از صحت و سقم اطلاعات وارد شده توسط خود کاربران مطلع گردید، کافیست امکان خوداظهاری را در گاما فعال کنید تا کاربران در اولین ورود پس از فعال سازی این امکان،؛ اطلاعات خود را چک کرده و در صورت مشاهده مغایرت در فرمهای پیش بینی شده اعلام نمایند.

asset-gamma01

نمونه فرم خود اظهاری اطلاعات

  • Import: در صورتیکه اطلاعاتی از قبل و از طرق مختلفی مانند مانورهای دوره‌ای گردآوری شده اند را می‌توانید با کمک فایلهای Excel در نرم افزار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات وارد نمایید.

asset-gamma02

سوابق یکی از تجهیزات با شماره اموال-کد پشتیبانی ۱۰۴۰۳