شرکت سایپا یدک

مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (شبکه و تجهیزات it) در شرکت سایپا یدک (زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا) توسط گروهی مرکب از پیمانکاران مقیم و کارشناسان سایپا یدک انجام میگردد.

ویژگیهای شاخص
سال نصب ۱۳۹۱
موارد استفاده
  • مدیریت تجهیزات و داراییهای it
  • مدیریت درخواستهای از طریق help desk
  • مدیریت انبار قطعات واحد فناوری اطلاعات
  • مدیریت هزینه خدمات کارشناسی و قطعات
  • ارتباط با پرتال: لینک نرم افزار گاما در پرتال داخلی سایپا یدک قرار داده شده است و کاربران نیازی به login مجدد در سیستم نداشته و به صورت خودکار به فرم درخواست گاما منتقل می‌شوند.
دستاوردها با راه‌اندازی نرم‌افزار help desk گاما در این شرکت مزایای زیر به دست آمده است:

  • بروز بودن شناسنامه تجهیزات براساس اقدامهای کارشناسی
  • دریافت گزارشهای استاندارد هزینه ماهانه از گاما
  • افزایش قدرت نظارت بر کار کارشناسان پیمانکار
  • گزارشهای متنوع آماری و مدیریتی از هزینه و تنوع درخواستها
0

راهبر سامانه

رئیس هیت مدیره

شرکت سایپا یدک

از نقش گاما در استقرار ITIL می‌گوید:

نرم‌افزار Gamma Help Desk برای گروه خودروسازی سایپا یدک با بیش از 2،000 کاربر نصب شده است. گاما تمامی خدمات مربوط به فناوری اطلاعات را برای این شرکت به طور کامل پوشش داده است. همچنین مدیریت پیمانکاران و هزینه های مصرفی به طور کامل توسط گاما انجام شده و گزارشهای هزینه خدمات کارشناسی و قطعات مصرفی به راحتی و با سرعت بالا قابل دریافت است.