تدبیر تراکنش ایرانیان

شرکت ITTاز شرکت­های تابعه بانک قوامین می­باشد که پشتیبانی سرورهای بانکی، مجازی­سازی و سیتم­ عامل­ها را به عهده دارد. این شرکت اکثر فعالیت­های مربوط به نظام نت (نگهداری و تعمیرات) را با استفاده از سامانه گاما انجام می­دهد. مدیریت SLA یکی از مهمترین ویژگی­هایی است که با کمک سامانه انجام داده و بر اساس آن گزارش تهیه می­کنند. تمامی کارشناسان، مدیران و ناظرهای پروژه با استفاده از این سامانه به نتایج زیر رسیده­اند:

  • بهبود فرایندهای نگهداری و تعمیرات سرورها
  • افزایش سرعت و دقت ثبت و گردش درخواست­ها
  • ارائه گزارش­های تصمیم­ساز به مدیران سطح بالا
  • برنامه­ریزی و زمان­بندی سرویس­های دوره­ای (PM)
  • حفظ سوابق کاری، تاریخچه تجهیزات و جابجایی دستگاه­ها
  • مدیریت SLA
1+