help desk گاما در شرکت مخابرات استان اصفهان

شرکت مخابرات استان اصفهان

پارس (سداد)

شرکت پشتیبان افزارهای رایانه ای سداد (پارس)

بانک رفاه کارگران

Maskan

بانک مسکن

بانک ملی ایران - سرپرستی زنجان

بانک ملی ایران

سامانه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات گاما

بانک قوامین

فناوری اطلاعات پاسارگاد آریان - فناپ

فناوری اطلاعات پاسارگاد اریان – فناپ

Remis

شرکت افزار پرداز رمیس

سامانه مدیریت خدمات  فناوری اطلاعات گاما در شرکت پارس سیستم شرق

فناوری اطلاعات پارس سیستم شرق – DPS

DPI

شرکت داده پردازی ایران

پیاده سازی ITIL در شرکت تدبیر تراکنش ایرانیان

تدبیر تراکنش ایرانیان

سامانه مدیریت درخواست و خدمات فناوری اطلاعات گاما در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران راه اندازی شد.

شرکت نفت مناطق مرکزی

سامانه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات گاما در شرکت پتروشیمی فجر راه اندازی شد

پتروشیمی فجر

راه اندازی سامانه مدیریت درخواست و خدمات فناوری اطلاعات گاما در شرکت نفت و گاز پارس (عسلویه)

شرکت نفت و گاز پارس (عسلویه)

سامانه مدیریت درخواست و خدمات فناوری اطلاعات گاما در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا راه اندازی شد.

پتروشیمی بوعلی سینا

سامانه مدیریت درخواست و خدمات فناوری اطلاعات گاما در شرکت گاز استان فارس راه اندازی شد.

شرکت گاز استان فارس

سامانه مدیریت درخواست و خدمات فناوری اطلاعات گاما در شرکت گاز استان مرکزی راه اندازی شد.

شرکت گاز استان مرکزی

سامانه مدیریت درخواست و خدمات فناوری اطلاعات گاما در دانشگاه علوم پزشکی همدان راه اندازی شد.

دانشگاه علوم پزشکی همدان

سامانه اعلام خرابی دانشگاه علوم پزشکی آبادان

دانشگاه علوم پزشکی آبادان

سامانه اعلام خرابی گاما در  دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سامانه مدیریت درخواست و خدمات فناوری اطلاعات گاما در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ایران راه اندازی شد.

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

سامانه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات گاما در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

سامانه گاما در شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

nahad

نهاد کتابخانه های عمومی کشور

سامانه گاما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

No-Image-LOGO

گروه شهید رجایی

SanayeKochak

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

سازمان مدیریت صنعتی

سازمان مدیریت صنعتی

atiye sazan

بیمه خدمات درمانی آتیه سازان حافظ

سامانه گاما در سازمان هواپیمایی کشور

سازمان هواپیمایی کشور

شرکت خدمات هواپیمایی نسیم بهشت امین

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی نسیم بهشت امین

سامانه گاما در مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران

مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران

سامانه گاما در سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

سامانه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات گاما در شرکت مخابرات استان اصفهان

شرکت مخابرات استان اصفهان

سامانه گاما در فاوای شهرداری اهواز

فاوای شهرداری اهواز

سامانه اعلام خرابی گاما در شرکت مدیریت شبکه برق ایران

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی

شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی

شرکت خودرو سازی شرکت سایپا

شرکت خودرو سازی سایپا

سامانه اعلام خرابی معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

Helal-markazi

جمعیت هلال احمر استان مرکزی

سامانه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات گاما در سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر ایران

سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

سامانه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات گاما در سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران

سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

سامانه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات گاما در سازمان جمعیت جوانان هلال احمر ایران

جمعیت جوانان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

شرکت خدمات هواپیمایی نسیم بهشت امین

سامانه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات گاما در روزنامه همشهری

روزنامه همشهری

سامانه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات گاما در سازمان جمعیت هلال احمر ایران

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

Gamma Help Desk در حوزه علمیه اصفهان

حوزه علمیه استان اصفهان

saipa

شرکت سایپا یدک