با علم و آگاهی به اینکه یک سامانه جامع مدیریت درخواست و خدمات فناوری اطلاعات برای سازمان و شرکت ما ضروری است، چرا باید از Gamma Help Desk استفاده کنیم، چرا سراغ سایر نرم‌افزارهای موجود خارجی و ایرانی نرویم؟ مزایای اصلی سامانه شما در مقایسه چیست؟

  1. جامع‌ترین نرم افزار ایران: سامانه Gamma Help Desk جامع ترین نرم افزار بومی و تولید شده در ایران است و ما خود را متعهد می‌کنیم تا همواره پیشرو در ارائه راهکارهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات باقی بمانیم.
  2. فعالیت تخصصی: ما صرفا و به صورت کاملا تخصصی در زمینه تولید، توسعه، مشاوره و راه‌اندازی help desk در سازمانها فعالیت می‌کنیم و هیچ فعالیت جانبی دیگری نداریم. بنابراین از پیشنهادهای مشتریان خود به عنوان رکن اصلی شرکت همواره استقبال می‌کنیم و برای بهبود کیفیت، و افزایش امکانات مورد نیاز کاربران نرم افزار از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم.
  3. بیش از 50 سازمان بزرگ به عنوان مشتری: خوشبختانه Gamma Help Desk در طیف گسترده‌ای از سازمانها و شرکتها از بانکها، شرکتهای نفت و گاز، دانشگاه‌ها تا شرکتهای خصوصی و خدماتی عملیاتی شده است.
  4. ارائه مستمر امکانات و گزارش‌های جدید: ما خود را موظف به ارائه مستمر امکانات جدید لااقل هر 3 ماه یک مرتبه کرده‌ایم. این تغییرات از رفع اشکالات، راحت سازی، زیباسازی، افزایش گزارشها تا افزودن امکانات و فرایندهای تازه را شامل می‌شود.
  5. امکانات دسته‌ای بسیار مناسب: امکانات ایجاد دسته‌ای اطلاعات، ادغام اطلاعات، ویرایشهای دسته‌ای، امکان دریافت اطلاعات از excel و امکان تهیه خروجی excel به راحتی و در جای جای سیستم پیش بینی شده که راهبری سامانه را تاحد ممکن ساده‌تر می‌سازد.
  6. مدیریت فرایندها: امکان تعریف فرایندهای گوناگون مرتبط با مدیریت خدمات فناوری اطلاعات از قبیل درخواست خرید، فرم خرید، ورود به انبار، نقل و انتقال تجهیزات، اسقاط کالا، فرمهای درخواست، درخواست قطعه از انبار و … در Gamma Help Desk پیش بینی شده و در سازمانهای مختلف مورد بهره برداری قرار گرفته است.
  7. ارتباط با سایر سامانه‌ها: امکان ارتباط با ECE، ساختار سازمانی، فهرست پرسنل، Email, SMS Service، Web service، Active Directory به صورت دو طرفه در Gamma وجود دارد، فرض کنید که میخوا‌هید از یک نرم افزار دیگر درخواستی در help desk ایجاد کنید، این ارتباط به راحتی از طریق Email, Web service فراهم شده است.