فرایند مدیریت درخواست یا Request Fulfillment در ITIL برای برآورده کردن خدمات درخواست هدف‌گذاری شده‌اند‌،‌ هر‌ چند این درخواست ها بسیار کوچک و جزئی مانند تغییر یک گذرواژه می‌باشند. این فرآیند زیر مجموعه بخش عملیات سرویس یا همان Service Operation است.

مدیریت درخواست در ورژن سوم ITIL به عنوان یک فرایند جدید ایجاد شد تا Service Request نیز به صورت مستقل در میان امکانات دیگر ITIL قابل استفاده باشد. انگیزه به وجود آمدن فرایند مدیریت درخواست تفاوت واضح میان Incidents و Service Request بوده است.

تا قبل از : Request Fulfillment

در بسیاری از سازمان ها درخواست های IT به صورت غیر منسجم و نا منظم در اختیار کارشناسان یا مدیران قرار می گیرد. در میان این درخواست ها تعدادی از آنها هرگز به مقصد نمی رسد و تعدادی هم از طرف کارشناس انجام نمی شوند. نکته ای که بسیار حائز اهمیت می‌باشد این است که در میان این درخواست‌ها هیچ نظارت و مدیریتی مشاهده نمی شود و این مسئله باعث می شود مشکلاتی که درخواست مرتبط به آنها تکرار می شود بر مدیران و کارشناسان IT پوشیده بماند.

فواید فرایند مدیریت درخواست:

 • دسته بندی دقیق انواع درخواست برای انتخاب راحت تر توسط کاربر،
 • در دسترس بودن فرم های ساده مبتنی بر گزینه های انتخابی و آماده،
 • امکان مشاهده وضعیت هر درخواست هنگامی که درخواست مسیر فرایند را طی می کند،
 • مستند سازی درخواست ها
 • مدیریت عملکرد کارشناسان
 • و…

فرایند‌های زیر مجموعه (Sub-Processes):

این فرایند ها فرایند هایی هستند که هدف مدیریت درخواست را دنبال می کنند و به عنوان زیر مجموعه، این فرایند را به اتمام می رسانند و به این ترتیب نام گذاری می شوند:

 • پشتیبانی مدیریت درخواست
 • طبقه بندی درخواست‌ها و مدیریت ورود به سیستم
 • مدیریت اجرا انواع درخواست
 • گزارشگیری از درخواست ها
 • ارزیابی درخواست ها

مقالات مرتبط