تنظیمات

پاسخ: در قسمت تشکیلات سازمان و قسمت درختواره بر روی نام سازمان خود راست کلیک کرده و گزینه تنظیمات را انتخاب کنید. در فرم باز شده در tabهای SMTP, POP مقادیر لازم را وارد کرده و تایید کنید.

در جدول زیر اطلاعات مرتبط شرح داده شده است:

فيلد شرح
الگوی ارسال (چاپ) اگر الگوی خاصی برای ارسال ایمیل مورد نظرتان است در این قسمت انتخاب کنید. در صورتیکه موردی انتخاب نشود متن ایمیل به صورت پیشفرض ساخته می شود. برای تعریف الگو در قسمت اطلاعات پایه الگوی چاپ اسناد را انتخاب کنید.
هاست هاست  ارسال ایمیل
Port پورت ارسال و دریافت.
به صورت پیشفرض پورت SMTP، 25 و پورت POP، 110 است.
پست الکترونیک نشانی ایمیلی و دریافت که ارسال توسط آن انجام خواهد شد.
کلمه عبور ****
Enable SSL اگر mail-server شما ازSSL استفاده می کند، (مثلا برای Gmail) تیک بزنید.

نکته 1: برای ارسال و دریافت email بایستی پورتهای مربوط به ارسال و دریافت از سروری که گاما بر روی آن نصب شده است، فعال شده باشند.

نکته 2: اگر می­خواهید وظایف رسیده به کارتابل شما از طریق ایمیل هم به شما اطلاع داده شود، از سرصفحه سیستم با قرار گرفتن بر روی نام خود، ویرایش اطلاعات خودم را انتخاب کرده و تیک دریافت ایمیل را زده و همچنین ایمیل خود را وارد نمایید.

پاسخ: برای فعالسازی ارسال پیامک، لازم است از قسمت سرصفحه “ایجاد” را کلیک کرده و گزینه تنظیمات سازمان را انتخاب نمایید. حال روی تب SMS کلیک نموده و موارد ذکر شده را بررسی فرمایید.

تیک ارسال SMS فعال باشد. درستی شماره پیامک بررسی شود. درصورتی که از URL استفاده می‌کنید، نام کاربری و رمز عبوری که از سرور ارائه دهنده پیامک دریافت کرده‌اید، بررسی نمایید.

  • برای ارسال پیامک از طریق گاما لازم است ارتباط با سرور ارائه دهنده پیامک انبوه، برقرار باشد که برای این منظور URL داده شده از طرف شرکت ارائه دهنده را در address bar مرورگر کپی می کنیم و به جای &tel شماره همراه درخواستی و به جای &msg متن مورد نظر را قرار می دهیم. پس از ورود به این آدرس بایستی به شماره همراه داده شده پیامک ارسال گردد. درغیر این صورت ارتباط با سرور اصلی پیامک برقرار نمی‌باشد و یا شارژ پیامک به اتمام رسیده است.
  • اگر پیامک از داخل سامانه گاما ارسال نشد اما از طریق URL ارسال شد، ممکن است سرور گاما به اینترنت دسترسی نداشته باشد که در اینصورت مرورگری را در سرور گاما اجرا می‌کنیم و همین URLرا وارد می‌کنیم. درصورت دریافت پیامک یعنی سرور گاما به اینترنت متصل است.

پاسخ: در قسمت اطلاعات پایه و از درختواره بر روی الگوی چاپ سند کلیک کنید. از قسمت سمت چپ (grid) گزینه ایجاد را انتخاب کنید. در فرم باز شده می­توان یک متن از نوع  html ایجاد کرد.

مثلا برای ایجاد الگویی که در ارسال ایمیل استفاده شود در صورتیکه موارد زیر در متن html استفاده شده باشد به صورت خودکار توسط گاما جایگزین خواهد شد:

فيلد جایگزین می­شود با
[[docSender]] فرستنده سند
[[docRowNo]] شماره پیگیری سند
[[docSummary]] چکیده سند
[[docDsc]] متن سند
[[docSubject]] موضوع سند (درخواست)
[[docPriority]] اولویت
[[docSenderUnit]] واحد فرستنده
[[docSenderPhone]] شماره تلفن فرستنده
[[docSenderEmail]] ایمیل فرستنده
[[docSenderPost]] سمت فرستنده
[[docDateTime]] زمان ایجاد درخواست (سند)
[[flowSender]] ارجاع دهنده
[[flowSenderPhone]] تلفن ارجاع دهنده
[[flowSenderEmail]] ایمیل ارجاع دهنده
flowDateTime زمان ارجاع
flowSenderUnit واحد ارجاع دهنده
[[flowSenderPost] سمت ارجاع دهنده
[[flowDsc]] شرح ارجاع
[[product]] محصول
[[serialNo]] شماره پشتیبانی
[[hardSerial]] شماره سریال سخت افزاری