پس از راه اندازی موفقیت آمیز سامانه گاما در شرکت مدیریت شبکه برق ایران، این شرکت افتخار همکاری با شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان را بدست آورد.

پس از راه اندازی موفقیت آمیز و رضایت بخش در شرکت مدیریت شبکه برق ایران، شرکت برق منطقه ای خوزستان اقدام به خرید و راه اندازی این سامانه نموده است. این شرکت که جزئی از قدیمی ترین شرکتهای برق ایران محسوب می شود بسیار مورد توجه بوده و از حساسیتهای خاصی برخوردار است. (مطالعه تاریخچه این شرکت)
شرکت برق منطقه ای خوزستان پس از مذاکرات و جلساتی طولانی که تقریبا ۲ سال بطول انجامید، تمامی سامانه های Help Desk و Service Desk موجود در بازار را مورد بررسی قرار دادند و گاما در این ماراتن توانست رضایت اکثریت مدیران و کارشناسان این شرکت را به خود جلب کند.
جلسات آموزش و راهبری این سامانه با حضور مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات شرکت برق منطقه ای خوزستان بهمراه مدیر فروش و بازاریابی و کارشناسان استقرار و آموزش سامانه گاما در محل این شرکت بسیار پرشور برگزار شد.